Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
   zobacz wszystkie aktualności

Data dodania : 2007-10-09   |   wyświetleń : 7622

Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie „Stowarzyszenia Miłośników Sobieszowa”, które odbędzie się 9 października o godzinie 18:00 w MDK „Muflon”.

Serdecznie zapraszamy.

 

Komentarze [ 2 ]
dodaj komentarz »
[ Halina ] » spotkanie
W dniu 8 pażdziernika b.r. w Domu Kultury " Muflon" miało miejsce spotkanie Mieszkańców Sobieszowa, Zespołu Aktywności Społecznej i Stowarzyszenia Sympatyków Sobieszowa z Panem Prezydem Miasta, Panem Wiceprezydentemi Łużniakiem oraz Radną Panią Zofią Czernow w sprawie nieczynnego od 10 lat basenu kąpielowego. Do ww. skierowano szereg pytań m.in. 1) Dlaczego wydzierżawiając teren byłego basenu kąpielowego Rada Miejska odmówiła dzierżawy terenu o który ubiegała się Spółka „Geo-Energia”, gdzie na pewno była woda tj. wg naocznych świadków niedaleko Wrzosówki dokonano odwiertów i stwierdzono silny wypływ wody (prawie że gejzer). Widzimy tu sprzeczność interesów, bowiem z jednej strony wydzierżawiono teren bez wody, a z drugiej strony odmówiono dzierżawy terenu, gdzie woda jest, przez co uniemożliwiono szybkie uruchomienie basenu i tanią eksploatację. 2) Czy był ogłoszony przetarg na dzierżawę terenu nieczynnego od 10 lat basenu kąpielowego? Jeżeli tak to gdzie był ogłoszony? Jakie były oferty ? Dlaczego wybrano nowopowstałą (bo 07.06.2006 r.) firmę „Geo-Energia” Spólka z o.o. ? 3) Kto i za czyje pieniądze wykonywał odwierty na sobieszowskich polach i terenie wokół Wrzosówki, a także jakie były wyniki odwiertów, tj. jaka była temperatura i skład chemiczny wody, jakie ustalono zasoby wody itd. oraz kto dysponuje tą dokumentacją. 4) Dlaczego zdecydowano się na dzierżawę terenu, a nie na sprzedaż obiektu inwestorowi w przeznaczeniem na basen kąpielowy - ośrodek sportu i rekreacji? 5) W związku z n niepokojącymi informacjami w lokalnej prasie prosimy o przedstawienie wizji Władz Miasta w zakresie stworzenia ośrodka sportu i rekreacji na terenie nieczynnego basenu kąpielowego. Ponadto była poruszana sprawa budowy dróg w Sobieszowie. Po wyjaśnieniach Władz Miasta była ożywiona dyskusja i dalsze zapytania zebranych Mieszkańców. Nie na wszystkie pytania uzyskano odpowiedź. Moim zdaniem dobrze się stało, że Władze Miasta zainteresowały się problemami tutejszej Społeczności, a jak będzie dalej to w dużej mierze zależy również od zainteresowania i postawy nas wszystkich.
Data dodania : 2007-10-16
[ Halina ] » zebranie

Data dodania : 2007-10-15