Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
   zobacz wszystkie aktualności

Data dodania : 2007-10-15   |   wyświetleń : 8574

Rakotwórcze spalanie liści!!

Rakotwórcze spalanie liści!!

- Jeśli spalamy substancje organiczne, na przykład liście, w niskiej temperaturze, powstają węglowodory aromatyczne, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze - mówi profesor Lucjan Pawłowski, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i przewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. - Gdy przy okazji w Ognisku znajdą się opakowania z tworzyw sztucznych, wydzielają się dioksyny, związki jeszcze groźniejsze i szalenie rakotwórcze. Poza tym - przypomina profesor - cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizujące:
- Jest to szczególnie niebezpieczne dla alergików, astmatyków, ludzi starszych i małych dzieci.
Przy każdym procesie spalania w niskich temperaturach (200–500 °C) powstaje trujący tlenek węgla, dwutlenek węgla przyczyniający się do globalnego efektu cieplarnianego oraz szkodliwe tlenki azotu (podrażniają i uszkodzają płuca, powodują zapalenie płuc ibronchitu,u roślin uszkodzają liści; tworzą w powietrzu kwasy azotowe, a odkładając się w glebie w postaci azotanów, szkodliwie podwyższają ich zawartość w produktach roślinnych).

Dlatego w Europie i w USA zabroniono palenia materiału organicznego na wolnym powietrzu.
Za naruszenie przepisów grożą kary idące w tysiące euro.

W wielu polskich miastach palenie liści jest zabronione.
Palenie liści czy w ogóle ognisk jest sprzeczne z przepisami Kodeksu wykroczeń (art. 82), w którym szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lesie. Zgodnie z tymi przepisami osobie, która w lesie lub w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu pozostawia rozniecony ogień, korzysta z otwartego ognia, wypala wierzchnie warstwy gleby lub pozostałości roślinne grozi kara nagany, grzywny, a nawet pozbawienia wolności. Straż Miejska w wielu miastach opiera się na tych przepisach i w ogóle zabrania palenia liści.

Inną podstawę prawną jest zakaz palenia liści znajdujący się w regulaminie utrzymania czystości i porządku w mieście.
Liście muszą być kompostowane na terenie ogrodu lub wywożone przez firmę zajmującą się oczyszczaniem.
Najlepiej z segregacją śmieci (oraz utylizacją liści) poradził sobie Milanówek pod Warszawą. Gmina zapewnia bezpłatne wywiezienie liści z terenu posesji dwa razy do roku (wiosną i jesienią) i kompostuje je w gminnej kompostowni.
Czy w Jeleniej Górze nie można wprowadzić podobnych rozwiązań??


Jeśli twój sąsiad uparcie spala liście na działce i zadymia okolicę, możesz wezwać straż miejską i poprosić o interwencję na podstawie nowego przepisu ustawy "Prawo ochrony środowiska", art. 363, który wszedł w życie 15 sierpnia 2007 roku i stanowi, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać osobie fizycznej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko jej działalności. Dotyczy to każdego przypadku. Przepis ten umożliwia wydawanie odpowiednich nakazów w przypadku uciążliwości powodowanej np. przez sąsiada, który spala liście w ogródku czy hałasuje podczas częstych imprez. Dotychczas takie działania mogły być jedynie karane.

Zanim rozpalicie takie ognisko koło swojej posesji, zastanówcie się, czy wart truć siebie, swoja rodzinę i nasze otoczenie.

Z życzeniami świeżego i zdrowego powietrza.

Komentarze [ 3 ]
dodaj komentarz »
[ andrzej ] » kamera onlin
dlaczego aktualny obraz z kamery niejest dostêpny.........zrubcie cosz tym......
Data dodania : 2007-11-03
[ Halina ] » spalanie liści
Sprawa zanieczyszczania środowiska jest b. ważna i leży w interesie nas wszystkich. Oprócz powyższego należałoby również zainteresować się sprawą śmieci wrzucanych do Wrzosówki,a także zbiórką surowców wtórnych takich jak: plastiki, szkło, papier. A pro po kto wie, gdzie są pojemniki na ww. odpady, do których mieszkańcy Łazienkowskiej, Świerkowej, Topolowej, Akacjowej i innych ulic składali te surowce?
Data dodania : 2007-10-16
[ jawor ] » ..
....
Data dodania : 2007-10-15